curatele

bewindvoering

mentorschap

over Johan

contact

Bel Johan

06 401 03 872

"Johan betaalt mijn rekeningen"

"Regelt uitkering en inkomen"

        "Helpt bij

schulden"

Wettelijke vertegenwoordiger

Wanneer iemand vanwege een beperking, ziekte of handicap de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien, kunnen er grote problemen ontstaan. Niet goed voor jezelf of je gezin zorgen bijvoorbeeld. Of teveel geld uitgeven of schulden maken, waardoor je zelfs uit huis wordt gezet. In zulke situaties kan worden besloten om iemand onder curatele te plaatsen. Voorwaarde is dan wel dat de beperking, ziekte of handicap blijvend is. Curatele kan weer worden opgeheven als de situatie verbeterd is. Een lichtere maatregel als bewindvoering en/of mentorschap is dan een optie.

 

Zakelijke en persoonlijke belangen

Curatele betekent dat iemand zelf geen rechtshandelingen meer mag aangaan. Zijn of haar handtekening is onwettig waardoor bijvoorbeeld contracten afsluiten, een huis kopen/huren of geld lenen onmogelijk is. Een curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele staat (curandus of curanda). Eigenlijk zoals een ouder of voogd een minderjarige vertegenwoordigt. De curator beheert het inkomen en het vermogen en behartigt alle materiële en persoonlijke belangen. Praktisch gezien is het een bewindvoerder én mentor tegelijk. Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en geregistreerd in het register van de rechtbank in Den Haag.

Curatele

Bel Johan

06 401 03 872

Bewindvoering

Problemen met administratie en financiën

Geldproblemen ontstaan vaak door persoonlijke problemen. Bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding, werkloosheid, overlijden van een partner of door een verslaving. Maar ook zonder deze problemen is het soms moeilijk geldzaken goed te regelen. De bewindvoerder helpt geldzaken op orde te krijgen. Dat wil zeggen: rekeningen op tijd betalen, schulden aflossen, de administratie op orde brengen en - als dat kan - zelfstandig leren omgaan met geld.

 

Vermogensbeheer

De bewindvoerder beheert het vermogen (geld en goederen) van de onder bewind gestelde. Het beheren houdt onder andere in: belastingaangifte doen, (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen.

 

Gecertificeerd bewindvoerder

Helaas komen er bij bewindvoering ook wanpraktijken voor, waardoor iemand nog meer in de problemen raakt. Ik vind het belangrijk om volgens bepaalde kwaliteitscriteria te werken en ben daarom lid van de brancheorganisatie voor bewindvoerders (NBBI). Dat betekent dat er een jaarlijkse controle (audit) plaatsvindt door zowel de beroepsvereniging als de rechtbank (het LKB, Landelijk Kwaliteits Bureau). Ook leg ik ieder jaar en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af aan de rechtbank.

"Spreekt duidelijke taal"

 

"Leefgeld"

Bel Johan

06 401 03 872

Mentorschap

Sommige mensen hebben, vaak door een ziekte of een aandoening, moeite met kiezen of initiatief nemen. Als er dan geen familie of anderen zijn die daarmee kunnen helpen, kan een mentor de oplossing zijn. Het kan gaan om dagelijkse dingen, maar ook om het zoeken naar een zorginstelling, andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. Ik help om beslissingen te nemen op het gebied van verzorging, verpleging en behandeling en waak erover dat iemand de beste zorg krijgt. De mentor heeft daarbij intensief contact met de zorgverleners en/of zorginstelling.

Ik ben er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Mentorschap gaat soms samen met bewindvoering. In dat geval help ik zowel met persoonlijke aangelegenheden als met financiële zaken.

"Zorgt voor rust"

"Aardige meneer"

Bel Johan

06 401 03 872

"Stabiele dijkwachter"

"Spin in het web"

Bel Johan

06 401 03 872

Over Johan

Omdat ik zie dat problemen op sociaal vlak bijna altijd hand in hand gaan met financiële problemen, heb ik mijn werk als psychosociaal hulpverlener in de loop der jaren uitgebreid met curatele, bewindvoering en mentorschap. Op deze website leg ik uit wat het verschil is en waarvoor je bij mij terecht kunt. Ik help mensen om geldzaken en persoonlijke zaken goed te regelen als ze dat zelf niet (meer) kunnen.

 

Ruime ervaring

Met ruime ervaring in de wereld van zorg, psychiatrie, gemeenten, zorgkantoren, schuldhulpverlening en reclassering ben ik bekend met instellingen als Limor, Middin, Leger des Heils, MEE, ’s Heerenloo, de Haardstee, Altrecht, Radius, Gemiva SVG groep, Lara Zorg, GGZ Leiden, Katwijk en Haagstreek, Brijder verslavingszorg, Kristal, Kwintes, Topaz Verpleeghuizen en Kwadraad.

 

Nuchter en praktisch

Mijn aanpak is nuchter, doortastend en praktisch. Ik geef persoonlijk en duidelijk advies, bied een luisterend oor én geef praktische hulp. Bij mij geen wachtlijsten; ik ben 24 uur per dag bereikbaar voor cliënten en hulpverleners. En of we nu kortstondig of voor langere tijd aan elkaar verbonden zijn, we lossen de problemen samen op!

"Waakhond"

 

"Je mag zijn wie je bent"

Bel Johan

06 401 03 872

Contact

Zoek jij een curator, bewindvoerder en/of mentor?

Of zoek je dat voor een van je cliënten? Neem dan contact op met:

 

Iedereeneencoach.nl BV

Johan Wiersma

Bel: 06 - 401 03 872 of 071 - 562 2222

Mail: info@iedereeneencoach.nl

Flevoweg 5 B

2318 BZ Leiden

 

  LinkedIn profiel Johan Wiersma

 

Kamer van Koophandel: 69702918

Bankrekening: NL 94 ABNA 0508 7131 37

 

Bekijk ook mijn privacyverklaring, gedragscode en klachtenprocedure.

 

Bij ziekte en vakantie is er een waarnemer.

"Dag en nacht

bereikbaar"

Bel Johan

06 401 03 872