curatele

bewindvoering

mentorschap

psychosociale begeleiding

over Johan

contact

Bel Johan

06 401 03 872

"Johan betaalt mijn rekeningen"

"Regelt uitkering en inkomen"

        "Helpt bij

schulden"

Wettelijke vertegenwoordiger

Wanneer iemand vanwege een beperking, ziekte of handicap de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien, kunnen er grote problemen ontstaan. Niet goed voor jezelf of je gezin zorgen bijvoorbeeld. Of teveel geld uitgeven of schulden maken, waardoor je zelfs uit huis wordt gezet. In zulke situaties kan worden besloten om iemand onder curatele te plaatsen. Voorwaarde is dan wel dat de beperking, ziekte of handicap blijvend is. Curatele kan weer worden opgeheven als de situatie verbeterd is. Een lichtere maatregel als bewindvoering of mentorschap is dan een optie.

 

Zakelijke en persoonlijke belangen

Curatele betekent dat iemand zelf geen rechtshandelingen meer mag aangaan. Een huis kopen of huren bijvoorbeeld, of geld lenen. Als curator ben ik de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele staat. Eigenlijk zoals een ouder of voogd een minderjarige vertegenwoordigt. Ik beheer het inkomen en het vermogen en behartig alle materiële en persoonlijke belangen. Praktisch gezien ben ik bewindvoerder én mentor tegelijk, alleen met meer verantwoordelijkheden. Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt het geregistreerd in het register van de rechtbank in Den Haag.

Curatele

Bel Johan

06 401 03 872

Bewindvoering

Bij financiële problemen

Geldproblemen ontstaan vaak door persoonlijke problemen. Bijvoorbeeld bij ziekte, na een scheiding, als iemand werkloos wordt, bij het overlijden van een partner of door een verslaving. Maar ook zonder deze problemen wil het soms gewoon niet lukken om geldzaken goed te regelen. En als er dan schulden ontstaan, wordt het pas echt ingewikkeld. Als bewindvoerder help ik mensen om hun geldzaken weer goed te regelen. Dat wil zeggen: rekeningen op tijd betalen, schulden aflossen, de administratie op orde brengen en, als dat kan, zelfstandig leren omgaan met geld.

 

Vermogensbeheer

Als bewindvoerder beheer ik het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een deel daarvan. Het beheren houdt in dat ik de verantwoordelijkheid heb over de financiële en de praktische kant van het vermogen. Ik kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter of het hele vermogen of een deel daarvan onder bewind wordt gesteld, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed. Afhankelijk daarvan maken we samen afspraken welke zaken ik uit handen neem.

 

Gecertificeerd bewindvoerder

Helaas komen er bij bewindvoering ook wanpraktijken voor, waardoor iemand nog meer van de regen in de drup raakt. Ik vind het belangrijk om volgens bepaalde kwaliteitscriteria te werken en ben daarom lid van de Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)Bewindvoerders (NBPB). Dat betekent onder andere dat er jaarlijks een audit plaatsvindt van mijn dienstverlening. Ook leg ik ieder jaar en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af. Ik moet dan precies kunnen aantonen wat ik heb geregeld en uitgegeven en met de bewijsstukken daarvan komen. Deze verantwoording dien ik ook in bij de rechtbank ter goedkeuring.

"Spreekt duidelijke taal"

 

"Leefgeld"

Bel Johan

06 401 03 872

Mentorschap

Coach op persoonlijk vlak

Sommige mensen hebben, vaak door een ziekte of een aandoening, moeite met kiezen of initiatief nemen. Het kan gaan om dagelijkse dingen, zoals het huishouden doen, maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. Als mentor ben ik een coach op persoonlijk vlak. Ik help om beslissingen te nemen op het gebied van verzorging, verpleging en behandeling en waak erover dat iemand de beste zorg krijgt. Daarbij ga ik een inhoudelijk gesprek met een zorgverlener niet uit de weg.

 

Zelf beslissingen nemen

In overleg met de betrokkene streef ik ernaar de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen. Ik ben er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Mentorschap gaat soms samen met bewindvoering. In dat geval help ik zowel met persoonlijke aangelegenheden als met financiële zaken.

"Zorgt voor rust"

"Aardige meneer"

Bel Johan

06 401 03 872

Psychosociale begeleiding

Steun in de rug

Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken, maar als psychosociaal begeleider en maatschappelijk werken ben ik er vooral voor mensen die langdurig of blijvend kampen met bijvoorbeeld angsten, depressies, eenzaamheid, een laag zelfbeeld en daardoor niet goed kunnen functioneren in de maatschappij. Mijn specialismen zijn het begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische en psychiatrische problemen, waaronder borderline, verslaving, dubbele diagnose, manisch depressiviteit en gedragsproblemen als gevolg daarvan.

 

Meer acceptatie en rust

Ik heb jarenlang in de psychiatrie gewerkt en spreek ‘vele talen’. Meer nog dan de vraag of er een klik is, wat vanzelfsprekend wel een rol speelt, vind ik het belangrijk dat onze gesprekken en ontmoetingen zorgen voor meer zelfbewustzijn en acceptatie. Want wie wat meer innerlijke rust ervaart, heeft ook een positieve invloed op zichzelf en de omgeving.

 

Kort of lang

Trajecten kunnen kort zijn, maar ook jaren duren. Dit hangt helemaal van de situatie af en de wensen en behoeften van de cliënt. Financiering van de begeleiding speelt vanzelfsprekend ook een rol. Een persoonsgebonden budget (PGB) kan daarbij van dienst zijn. Sommige cliënten betalen het zelf.

"Stabiele dijkwachter"

"Spin in het web"

Bel Johan

06 401 03 872

Over Johan

Voor iedereen een coach

Omdat ik zie dat problemen op sociaal vlak bijna altijd hand in hand gaan met financiële problemen, heb ik mijn werk als maatschappelijk werker in de loop der jaren uitgebreid met curatele, bewindvoering en mentorschap. Op deze website leg ik uit wat het verschil is en waarvoor je bij mij terecht kunt. Ik help mensen om geldzaken en persoonlijke zaken goed te regelen als ze dat zelf niet (meer) kunnen. Dat doe ik vanuit de overtuiging dat er voor iedereen een coach is die hij of zij op een bepaald moment in het leven nodig heeft. De ene keer als curator, dan weer als bewindvoerder of mentor en in bepaalde gevallen ook als psychosociaal begeleider.

 

Ruime ervaring

Met ruim 23 jaar ervaring, ken ik de weg in de wereld van zorg, psychiatrie, gemeenten, zorgkantoren, schuldhulpverlening en reclassering. Ik werk samen met verschillende zorgpartners in de regio, waaronder  St.Middin, Reclassering Leger des Heils, St.MEE, ’s Heerenloo, St.de Haardstee, Altrecht psychiatrie, St.Radius, Gemiva SVG groep, Lara Zorg, Allerzorg, GGZ Leiden, Katwijk en Haagstreek, Brijder verslavingszorg, Kristal, St.Kwintes, Topaz Verpleeghuizen en Kwadraad.

 

Nuchter en praktisch

Mijn aanpak is nuchter, doortastend en praktisch. Ik geef persoonlijk en duidelijk advies, bied een luisterend oor én geef praktische hulp. Bij mij geen wachtlijsten; ik ben 24 uur per dag bereikbaar voor cliënten en hulpverleners. En of we nu kortstondig of voor langere tijd aan elkaar verbonden zijn, we lossen de problemen samen op!

"Waakhond"

 

"Je mag zijn wie je bent"

Bel Johan

06 401 03 872

Contact

Zoek jij een curator, bewindvoerder, mentor of psychosociale begeleider?

Of zoek je dat voor een van je cliënten? Neem dan contact op met:

 

Iedereeneencoach.nl

Johan Wiersma

Bel: 06 - 401 03 872

Mail: info@iedereeneencoach.nl

Havikserf 19

2251 PG Voorschoten

 

  LinkedIn profiel Johan Wiersma

 

Kamer van Koophandel: 27357764

Bankrekening: NL 94 ABNA 0508 7131 37

 

Bekijk ook mijn gedragscode en klachtenprocedure.

Voor het indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier van de NBPB.

 

Bij ziekte en vakantie is er een waarnemer.

"Dag en nacht

bereikbaar"

Bel Johan

06 401 03 872